Produkty

DDScad obsahuje tři základní skupiny funkcí podle profesí:

DDScad ZTI/T

Program je určen pro návrh vnitřních rozvodů v třírozměrném prostoru (3D) včetně půdorysů, libovolných pohledů, perspektiv a řezů. Program obsahuje systém vlastních libovolně rozšiřitelných knihoven a databází výrobků. Knihovny jsou nedílnou součástí programu a obsahují běžně používané značky pro ČSN a DIN/EU. Základní databáze obsahuje vzory přístrojů tak, abyste si mohli doplňovat Vaše konkrétní výrobky. Půdorys lze načítat z programu DDScad ArchPartner, z jiných CAD programů pomocí formátu DXF/DWG nebo IFC. Také v samotném DDScad lze nakreslit jednoduchý půdorys v případě, že jej projektant stavební části nepředal v elektronické formě. Velkou výhodou jsou vestavěné výpočty pro dimezování potrubí, tepelné ztráty a tlakové ztráty a řada podpůrných funkcí pro pomoc při návrhu rozbodů. Výstupem je také výpis materiálu. V dnešní době je velmi důležité předcházet chybám již na úrovni návrhu budovy, proto Vám DDScad pomůže díky funkci detekce kolizí navrhovaných konstrukcí.

DDScad a návrh zdravotní techniky či vytápění

Play Video

DDScad vzduchotechnika

Program je určen pro návrh vnitřních rozvodů v třírozměrném prostoru (3D) včetně půdorysů, libovolných pohledů, perspektiv a řezů. Program obsahuje systém vlastních libovolně rozšiřitelných knihoven a databází výrobků. Knihovny jsou nedílnou součástí programu a obsahují běžně používané značky pro ČSN a DIN/EU. Základní databáze obsahuje vzory přístrojů tak, abyste si mohli doplňovat Vaše konkrétní výrobky. Půdorys lze načítat z programu DDScad ArchPartner, z jiných CAD programů pomocí formátu DXF/DWG nebo IFC. Také v samotném DDScad lze nakreslit jednoduchý půdorys v případě, že jej projektant stavební části nepředal v elektronické formě. Velkou výhodou jsou vestavěné výpočty pro dimezování potrubí,  tlakové ztráty a řada podpůrných funkcí pro pomoc při návrhu rozvodů. Výstupem je také výpis materiálu. V dnešní době je velmi důležité předcházet chybám již na úrovni návrhu budovy, proto Vám DDScad pomůže díky funkci detekce kolizí navrhovaných konstrukcí.

DDScad a návrh vzduchotechniky

Play Video

DDScad elektro

Program je určen pro návrh vnitřních elektrických rozvodů v třírozměrném prostoru (3D) včetně půdorysů, libovolných pohledů, perspektiv, řezů a schémat rozváděčů. Program obsahuje systém vlastních libovolně rozšiřitelných knihoven a databází výrobků. Knihovny jsou nedílnou součástí programu a obsahují běžně používané značky pro ČSN a DIN/EU. Základní databáze obsahuje vzory přístrojů tak, abyste si mohli doplňovat Vaše konkrétní výrobky. Půdorys lze načítat z programu DDScad Architekt (ArchPartner), z jiných CAD programů pomocí formátu DXF/DWG nebo IFC. Také v samotném DDScad lze nakreslit jednoduchý půdorys v případě, že jej projektant stavební části nepředal v elektronické formě. Do půdorysu se pak rozmístí jednotlivé přístroje včetně zadání montážní výšky, které se propojí vybraným kabelem/vodičem. Připojení do obvodu tyto výšky respektuje a výhoda se projeví ve správné kalkulaci délek použitých kabelů a vodičů. Přístroje i použité kabely a vodiče se vybírají z databáze, kterou lze libovolně doplňovat. Program registruje všechny nakreslené obvody pro jednotlivé rozváděče a po doplnění konkrétních jistících, spínacích a dalších prvků lze automatizovaně kreslit schémata rozváděčů (jednopólové, vícepólové, ovládací, popř. vnitřní náplň skříně). Výstupem je také výpis materiálu.

DDScad a práce s kabely

Play Video

Informace

Novinky

DDScad 18 (pdf)

DDS-CAD 17 (pdf)
DDS-CAD 16 (seznam videí)
DDS-CAD 15 (pdf)
DDS-CAD 13 (pdf)
DDS-CAD 12 (pdf)
DDS-CAD 11 (videa)
DDS-CAD 10 (videa)

Pokud máte zájem o předvedení a další informace o DDS-CAD, vyplňte, prosím následující formulář

Vyzkoušejte si DDS-CAD na vlastním PC. Požádejte si o trial verzi a seznamte se za naší podpory se způsobem práce v DDS-CAD.

Otázky

Máte jakékoliv otázky ?

Zeptejte se nás