Aktuality

DDS-CAD 16 v anglické verzi...

...je ke dni 1.10.2020 uvolněna do prodeje a používání.

  • DDS-CAD 16 se zaměřuje na tři základní oblasti spolupráci - dostupnost informací - uživatelskou jednoduchost
  • představení DDS-CAD 16 je na kanále YouTube a jedho premiéra je 1.10.2020 v 10:00

Zákaznící se smlouvou "Podpora a údržba DDS-CAD" dostanou upozornění o možnosti update svých klíčů a aktualizace.

... česká lokalizace se připravuje, bud probíhat ve dvou stupních - databáze a nastavení a následně dialogy a menu.

Prohlédněte si nové funkce DDS-CAD 16 na YouTube ...

1.10.2020

DDS-CAD a využití prvků z knihovny BIMObject

DDS-CAD a tvorba různých variant výstupů

DDS-CAD a návrh kanalizace s využitím spádu

S DDS-CAD můžete navrhovat i systémy EPS

Příklady použití DDS-CAD najdete také na tzb-info.cz


     Projekt Artenica (Brazílie)

Projekt Schlepers Installatechniek (Holandsko)

      Projekt firmy Voortman (Holandsko)

Další zpracované projekty v DDS-CAD najdete na stránkách DDS-CAD zde ( v angličtině)

Celá série videí DDS-CAD: Getting Started má nyní k dispozici české titulky.

Prohlédněte si, jak můžete s DDS-CAD pracovat na YouTube: DDS-CAD: Getting Started - Začínáme..... !

Základní informace

Software DDS-CAD jsou samostatnými programy, které jsou od svého počátku vyvíjeny jako specializované aplikace pro oblast stavebnictví. Nejedná se tedy o nadstavbu nad obecný CAD, ani o prostou náhradu rýsovacího prkna. DDS-CAD se zařazuje mezi nástroje BIM a patří mezi ty software, které velmi dobře používají formát souboru IFC, tj. formátu pro uložení informací nejen o projektu, ale o celé projektované stavbě. DDS podporuje OpenBIM přístup a je jedním z hlavních iniciátorů využití IFC pro profese TZB a také pro tvorbu knihoven a katalogů výrobců.

Vývoj začal již před 30 lety jako zakázka pro norskou stavební firmu. Postupně se software rozrostl na obecně použitelný nástroj pro projektování. Hlavní výhodou aplikací DDS-CAD jsou specializace, které umožňují při kreslení používat objekty jako zeď – okno – dveře – vypínač – kabel… Pracujete tedy s pojmy své profese a neřešíte, zda okno nebo vypínač je nakreslen jako kolečko či obdélník.

Další informace >>

Co je openBIM ?

                              

Data Design System is part of the Nemetschek Group