Novinky v DDS-CAD 10

DDS-CAD 10: Nová verze BIM/CAD nástroje pro TZB

Nová verze jednoho z nejmodernějších BIM řešení pro projektanty TZB opět přináší řadu vylepšení. Pomocí mnoha inteligentních a automatických funkcí pomáhá DDS-CAD dosáhnout co nejlepších výsledků při navrhování.

Z popisu vybíráme nejvýznamnější novinky:

Výpočet tepelného výkonu

Jedním z hlavních vylepšení DDS-CAD 10 je v oblasti výpočtu tepelného výkonu. DDS-CAD nyní automaticky rozlišuje různé situace, které se mohou objevit v okolí hodnocené konstrukce.

Předpokládejme například, že pod aktuální místností se nachází prostory s různým účelem. Část prostoru se nachází nad koupelnou, další část nad nevytápěnou komorou, další nad pokojem, a tak podobně. Předchozí verze software umožňovaly zadání takové situace, ale jednotlivé části podlahy se ručně nahrazovaly několika oblastmi.

Verze 10 automaticky detekuje tyto situace a můžete okamžitě provést výpočet tepelného výkonu.

DDS-CAD 10: 2nd level space boundaries

Optimalizovaný návrh kabelů

DDS-CAD 10 automaticky určuje aktuální pracovní proud a také kompletní úbytek napětí celého systému.

DDS-CAD 10: Optimal cable planning

Výpočet kompletního systému vodovodu

Nová verze 10 uvažuje s několika ohřívači vody v jednom potrubním systému. DDS-CAD automaticky počítá s centralizovaným i decentralizovaným vodovodním systémem, a také s jeho kombinacemi.

DDS-CAD 10: Calculating complex potable water systems

Novinky při návrhu vzduchotechniky

DDS-CAD 10 poskytuje rozsáhlé možnosti pro výpočet proudění vzduchu a další flexibilitu při kombinování kulatých, obdélníkových a oválných systémů potrubí.

DDS-CAD 10: Innovative ventilation design and calculation

Automatické legendy

Konečné výkresy DDS-CAD 10 lze nyní velmi jednoduše doplnit o legendy elektro symbolů, které jste použili. Nemusíte provádět žádné speciální výběry, ani nastavení, pouze jedním kliknutím si vyvoláte a přizpůsobíte legendu, která automaticky načítá použité prvky v modelu.

DDS-CAD 10: Automatic legends

Asociativní kótování

Kótování bylo vždy velmi flexibilní funkcí. Přidání kótování však nikdy nebylo nikdy tak jednoduché, jako nyní s novou funkcí navázanou přímo na kótované objekty. Využitím inteligentních úchopů, interaktivního umístění, aktualizace v reálném čase, flexibilní možnosti editace (včetně „falšování“) lze velmi rychle dokompletovat výkres o potřebné údaje.

DDS-CAD 10: Associative dimensioning

Další úroveň 3D modelování TZB

OpenBIM modelování vyžaduje nejvyšší úroveň přesnosti. Proto DDS-CAD 10 je první zástupce software pro TZB, který plně využil ovládání 3D myši od 3Dconnexion.

Inteligentní funkce pro fotovoltaiku

Kromě integrace nejnovější verze Polysun Inside, DDS-CAD 10 uvažuje s různě orientovanými PV poli v rámci jednoho multi-tracker inverteru. Rozšířené vlastní profily spotřeby umožňují transparentní porovnání mezi výnosy a vlastní spotřebou.

Systémové požadavky

  • Windows 7 Professional 64 bit nebo novější
  • Procesor: Intel i5/i7 or AMD dual core 2.0 GHz
  • RAM paměť: 4 GB
  • Grafika: OpenGL, 512MB VRAM
  • Harddisk: 15 GB volného prostoru