Produkty

DDS-CAD obsahuje tři základní skupiny funkcí podle profesí:

  • zdravotní technika a vytápění (ZTI/T)
  • vzduchotechnika (VZT)
  • elektroinstalace (EL)

DDS-CAD ZTI/T

Program je určen pro návrh vnitřních rozvodů v třírozměrném prostoru (3D) včetně půdorysů, libovolných pohledů, perspektiv a řezů. Program obsahuje systém vlastních libovolně rozšiřitelných knihoven a databází výrobků. Knihovny jsou nedílnou součástí programu a obsahují běžně používané značky pro ČSN a DIN/EU. Základní databáze obsahuje vzory přístrojů tak, abyste si mohli doplňovat Vaše konkrétní výrobky. Půdorys lze načítat z programu DDS-CAD ArchPartner, z jiných CAD programů pomocí formátu DXF/DWG nebo IFC. Také v samotném DDS-CAD lze nakreslit jednoduchý půdorys v případě, že jej projektant stavební části nepředal v elektronické formě. Velkou výhodou jsou vestavěné výpočty pro dimezování potrubí, tepelné ztráty a tlakové ztráty a řada podpůrných funkcí pro pomoc při návrhu rozbodů. Výstupem je také výpis materiálu. V dnešní době je velmi důležité předcházet chybám již na úrovni návrhu budovy, proto Vám DDS-CAD pomůže díky funkci detekce kolizí navrhovaných konstrukcí.

DDS-CAD a návrh zdravotní techniky či vytápění

DDS-CAD vzduchotechnika

Program je určen pro návrh vnitřních rozvodů v třírozměrném prostoru (3D) včetně půdorysů, libovolných pohledů, perspektiv a řezů. Program obsahuje systém vlastních libovolně rozšiřitelných knihoven a databází výrobků. Knihovny jsou nedílnou součástí programu a obsahují běžně používané značky pro ČSN a DIN/EU. Základní databáze obsahuje vzory přístrojů tak, abyste si mohli doplňovat Vaše konkrétní výrobky. Půdorys lze načítat z programu DDS-CAD ArchPartner, z jiných CAD programů pomocí formátu DXF/DWG nebo IFC. Také v samotném DDS-CAD lze nakreslit jednoduchý půdorys v případě, že jej projektant stavební části nepředal v elektronické formě. Velkou výhodou jsou vestavěné výpočty pro dimezování potrubí,  tlakové ztráty a řada podpůrných funkcí pro pomoc při návrhu rozvodů. Výstupem je také výpis materiálu. V dnešní době je velmi důležité předcházet chybám již na úrovni návrhu budovy, proto Vám DDS-CAD pomůže díky funkci detekce kolizí navrhovaných konstrukcí.

DDS-CAD a návrh vzduchotechniky

DDS-CAD elektro

Program je určen pro návrh vnitřních elektrických rozvodů v třírozměrném prostoru (3D) včetně půdorysů, libovolných pohledů, perspektiv, řezů a schémat rozváděčů. Program obsahuje systém vlastních libovolně rozšiřitelných knihoven a databází výrobků. Knihovny jsou nedílnou součástí programu a obsahují běžně používané značky pro ČSN a DIN/EU. Základní databáze obsahuje vzory přístrojů tak, abyste si mohli doplňovat Vaše konkrétní výrobky. Půdorys lze načítat z programu DDS-CAD Architekt (ArchPartner), z jiných CAD programů pomocí formátu DXF/DWG nebo IFC. Také v samotném DDS-CAD lze nakreslit jednoduchý půdorys v případě, že jej projektant stavební části nepředal v elektronické formě. Do půdorysu se pak rozmístí jednotlivé přístroje včetně zadání montážní výšky, které se propojí vybraným kabelem/vodičem. Připojení do obvodu tyto výšky respektuje a výhoda se projeví ve správné kalkulaci délek použitých kabelů a vodičů. Přístroje i použité kabely a vodiče se vybírají z databáze, kterou lze libovolně doplňovat. Program registruje všechny nakreslené obvody pro jednotlivé rozváděče a po doplnění konkrétních jistících, spínacích a dalších prvků lze automatizovaně kreslit schémata rozváděčů (jednopólové, vícepólové, ovládací, popř. vnitřní náplň skříně). Výstupem je také výpis materiálu.

DDS-CAD a práce s kabely